Màn hình LCD LF-Tech

màn hình ghép

Công ty TNHH Tập Đoàn Khoa Học Và Công Nghệ Hàng Đầu Tương Lai chuyên cung cấp Màn hình LED ngoài trời, Màn hình LED trong nhà, màn hình ghép nối LCD, bảng điện tử LCD, màn hình phẳng LCD, màn hình quảng cáo LCD và các loại màn hình khác.

Xem Sản Phẩm

Nhà Phân Phối Chính Thức

Sản Phẩm Bán Chạy

138.000.000188.000.000
14.794.000
138.000.000188.000.000
61.200.000105.000.000
25.963.60027.289.600

Màn hình quảng cáo LCD

Màn Hình Quảng Cáo Prima LCD 65K02-V

20.748.00022.074.000
26.000.00057.500.000
26.500.00057.500.000

Màn hình ghép LCD

26.500.00057.500.000
26.000.00057.500.000

Màn hình quảng cáo LCD

Màn Hình Quảng Cáo Prima LCD 65K02-V

20.748.00022.074.000
25.963.60027.289.600

màn hình quảng cáo

Màn hình quảng cáo LCD

Màn Hình Quảng Cáo Prima LCD 65K02-V

20.748.00022.074.000
25.963.60027.289.600
14.794.000
61.200.000105.000.000

màn hình LED poster

138.000.000188.000.000
138.000.000188.000.000

Khách Hàng LFTech